Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2020

Bedankt dat u ervoor heeft gekozen om deel uit te maken van onze gemeenschap bij CBD EU Trade (“Bedrijf“, “wij“, “ons“, “onze“). We zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via info@cbdeutrade.com.

Wanneer u onze website https://www.cbd-liquid-oil.com (de “Website“) en in het algemeen een van onze diensten (de “Diensten” waartoe de website behoort) bezoekt, gebruiken wij ons om uw vertrouwen in ons met uw persoonsgegevens. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze Privacyverklaring willen we u zo duidelijk mogelijk uitleggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft in verband hiermee. We hopen dat u wat tijd neemt om het aandachtig door te lezen, aangezien het belangrijk is. Als dit privacybeleid voorwaarden bevat waarmee u niet akkoord gaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze diensten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze diensten (waaronder onze website zoals hierboven beschreven) en alle gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, omdat het u zal helpen begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.

Tabel

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
 2. HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?
 3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?
 4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEËN?
 5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
 6. HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS?
 7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 8. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES
 9. HEBBEN CALIFORNIAS SPECIFIEKE RECHTEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING?
 10. UPDATEN WIJ DEZE KENNISGEVING?
 11. HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
 12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?
 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

  Persoonlijke informatie die u ons verstrekt

Kortom, we verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u zich registreert op de site, uw interesse in informatie over ons of onze producten en diensten wanneer u deelneemt aan activiteiten op de site of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de website, de beslissingen die u neemt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen zijn:

Persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt. We verzamelen namen, telefoonnummers, e-mailadressen, factuuradressen en andere soortgelijke informatie.

Betaling. We kunnen informatie verzamelen die nodig is om uw betaling te verwerken wanneer u aankopen doet, e..B. Uw betalingsnummer (bijv. Een creditcardnummer) en de beveiligingscode die is gekoppeld aan uw betaalinstrument. Alle betalingsgegevens worden door Mollie opgeslagen. Het privacybeleid is hier te vinden:https://www.mollie.com/nl/privacy.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in die persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

Kortom, sommige informatie, zoals uw Internet Protocol (IP) -adres en / of browser- en apparaateigenschappen, wordt automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de site bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalinstellingen, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze website te behouden, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we informatie over cookies en vergelijkbare technologieën.

Informatie die we verzamelen omvat:

 • Protocol- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt of gebruikt en die we registreren in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen bevatten, evenals informatie over uw activiteit op de site (bijv. Datum- / tijdstempels gerelateerd aan uw gebruik, weergegeven pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u uitvoert, zoals B-functies, informatie over apparaatgebeurtenissen (e..B. systeemactiviteit, foutrapporten (ook wel ‘crashafbeeldingen’ genoemd)

2. HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

Kortom, wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die zijn gebaseerd op gerechtvaardigde zakelijke belangen, het nakomen van ons contract met u, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en / of uw toestemming.

We gebruiken persoonlijke informatie die via onze website is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden, op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om met uw toestemming een contract met u aan te gaan of uit te voeren en / of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We specificeren de specifieke verwerkingsredenen waarop we vertrouwen naast elk hieronder vermeld doel.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:

 • Dit maakt het gemakkelijker om accounts aan te maken en in te loggen. Als u ervoor kiest om uw account bij ons te koppelen aan een account van een derde partij (bijv. Uw Google- of Facebook-account), zullen we de informatie die u ons verstrekt van die derde partijen gebruiken om het aanmaken van accounts en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken. Voor uitvoering van het contract.
 • Om getuigenissen te plaatsen. We publiceren getuigenissen op onze website die mogelijk persoonlijke gegevens bevatten. Voorafgaand aan de publicatie van een getuigenis, zullen we uw toestemming vragen voor het gebruik van uw naam en de inhoud van de getuigenis. Als u uw testimonial wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@cbdeutrade.com en geef uw naam, testimoniallocatie en contactgegevens op.
 • Vraag feedback. We kunnen uw gegevens gebruiken om feedback te vragen en contact met u op te nemen over uw gebruik van onze website.
 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw informatie gebruiken om communicatie tussen gebruiker en gebruiker mogelijk te maken met toestemming van elke gebruiker.
 • Om gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie gebruiken om ons account te beheren en te beheren.
 • Om u administratieve informatie te sturen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie over producten, diensten en nieuwe functies en / of informatie over wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid te sturen.
 • Om onze diensten te beschermen. We kunnen uw gegevens gebruiken als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden (bijv. Fraudebewaking en -preventie).
 • Om onze algemene voorwaarden en ons beleid af te dwingen, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten, of in verband met ons contract.
 • Reageer op juridische verzoeken en voorkom schade. Wanneer we een dagvaarding of ander juridisch verzoek ontvangen, moeten we mogelijk de gegevens die we bewaren bekijken om te bepalen hoe we moeten reageren.
 • Vervul en beheer uw bestellingen. We kunnen uw informatie gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retouren en uitwisselingen via de site uit te voeren en te beheren.
 • Beheer loterijen en wedstrijden. We kunnen uw gegevens gebruiken om loterijen en wedstrijden te beheren als u ervoor kiest om deel te nemen aan onze wedstrijden.
 • Het leveren en faciliteren van de levering van diensten aan de gebruiker. We kunnen uw gegevens gebruiken om u de gewenste service te bieden.
 • Om te reageren op gebruikersverzoeken / ondersteuning bieden aan gebruikers. We kunnen uw informatie gebruiken om op uw verzoeken te reageren en eventuele problemen op te lossen die u mogelijk ondervindt bij het gebruik van onze Services.
 • Om u marketing- en promotionele communicatie te sturen. Wij en / of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons toestuurt gebruiken voor onze marketingdoeleinden als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Als we bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in het ontvangen van informatie over ons of onze website, ons abonneren op marketing of anderszins contact met ons opnemen, verzamelen we persoonlijke informatie van u. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze marketingmails (zie “WAT ZIJN UW GEGEVENSRECHTEN” hieronder).
 • Bied u gerichte advertenties aan. We kunnen uw informatie gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en om samen te werken met derde partijen die dit doen) die zijn afgestemd op uw interesses en / of locatie en om hun effectiviteit te meten.

3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?

Kortom, we delen alleen informatie met uw toestemming om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We kunnen uw gegevens verwerken of delen, die we bewaren op basis van de volgende wettelijke basis:

 • Toestemming: we kunnen uw gegevens verwerken als u uitdrukkelijk heeft ingestemd om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Gerechtvaardigde belangen: we kunnen uw gegevens verwerken als dit redelijkerwijs nodig is om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen te behartigen.
 • Uitvoering van het contract: als we een contract met u hebben, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan de voorwaarden van ons contract.
 • Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw informatie vrijgeven als we wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, rechtszaken, rechtszaken, juridische procedures of rechtszaken, zoals B. in reactie op een gerechtelijk bevel of dagvaarding (inclusief in reactie op autoriteiten om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 • Vitale belangen: we kunnen uw informatie vrijgeven als we mogelijke schendingen van ons beleid, vermeende fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarbij we betrokken zijn, onderzoeken, voorkomen of nemen actie.

In het bijzonder kunnen we uw informatie moeten verwerken of uw persoonlijke informatie moeten delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen aan een ander bedrijf in verband met of tijdens onderhandelingen voor een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van (een deel van) ons bedrijf.

4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEËN?

Kortom, we kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, is opgenomen in onze cookieverklaring.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Kortom, we zullen uw gegevens zo lang bewaren als nodig is om de doeleinden beschreven in dit privacybeleid te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

We zullen uw persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (e.B. belastingen, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Deze kennisgeving vereist niet dat wij uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

Als we geen legitieme zakelijke noodzaak blijven hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (eB omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we deze veilig sla uw persoonlijke gegevens op en isoleer deze van elke verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS?

Kortom, wij willen uw persoonsgegevens beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke gegevens die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw gegevens te beveiligen, kan geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden dat niet zullen doen. in staat zijn om onze beveiliging te omzeilen en niet op de juiste manier toegang te krijgen tot uw gegevens. om te stelen of te veranderen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, is de overdracht van persoonsgegevens van en naar onze website op eigen risico. U mag de site alleen in een beveiligde omgeving bezoeken.

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In Kortom, in sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte, heeft u rechten die u een betere toegang tot en controle over uw persoonsgegevens geven. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of annuleren.

In sommige regio’s (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit omvat het recht (i) om toegang te vragen en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) verzoeken om rectificatie of verwijdering; (iii) de verwerking van uw persoonsgegevens beperken; en (iv) gegevensportabiliteit, waar van toepassing. In bepaalde omstandigheden heeft u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Gebruik de onderstaande contactgegevens om een dergelijk verzoek in te dienen. We zullen elk verzoek beoordelen en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we vertrouwen op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van rechtmatige verwerkingsgronden die niet de toestemming zijn.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Contactgegevens zijn hier te vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Als u in Zwitserland gevestigd bent, kunt u de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten vinden op:https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html .

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen naar info@cbdeutrade.com.


Account

Als u de informatie in uw account op enig moment wilt bekijken of wijzigen, of uw account wilt annuleren, kunt u:

 • Log in op uw accountinstellingen en werk uw account bij.
 • Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens.

Op uw verzoek om uw account te annuleren, zullen we uw account en informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en / of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies en vergelijkbare technologieën: de meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u uw browser meestal zo instellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Het verwijderen van cookies of het weigeren van cookies kan van invloed zijn op bepaalde functies of diensten op onze website. Ga naar om op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze website uit te schakelen http://www.aboutads.info/choices/.

Afmelden voor e-mailmarketing: U kunt zich op elk moment uitschrijven van onze marketing-e-maillijst door op de uitschrijflink in de ijzeren e-mails te klikken of door contact met ons op te nemen met de onderstaande gegevens. Ze worden dan verwijderd van de marketing-e-maillijst, maar we kunnen met u blijven communiceren, zoals .B om u servicegerelateerde e-mails te sturen die nodig zijn om uw account te beheren en te gebruiken, om te reageren op serviceverzoeken of andere niet-marketingdoeleinden . Om u uit te schrijven kunt u:

 • Neem contact op via de verstrekte contactgegevens.

8. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een do-not-track-functie (“DNT”) of een instelling die u kunt inschakelen om uw privacy-instellingen aan te geven dat er geen gegevens over uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd en verzameld. In dit stadium is er nog geen enkele technologiestandaard voor de detectie en implementatie van DNT-signalen. Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die uw keuze automatisch communiceren om te voorkomen dat u online wordt gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen, die we in de toekomst zullen moeten volgen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen in een herziene versie van dit privacybeleid.

9. HEEFT CALIFORNIAS SPECIFIEKE RECHTEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

Kortom, als u in Californië bent gevestigd, krijgt u speciale rechten voor toegang tot uw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light” Act, staat onze gebruikers die in Californië wonen toe om informatie over categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig) aan derden op te vragen en te ontvangen voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden met wie we persoonsgegevens in het direct voorafgaande kalenderjaar hebben gedeeld, eens per jaar en kosteloos. Als u zich in Californië bevindt en een dergelijk verzoek wilt doen, stuur ons dan uw verzoek schriftelijk via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij de site hebt, hebt u het recht om de verwijdering van ongevraagde informatie die u openbaar op de site plaatst te verzoeken. Om verwijdering van deze informatie aan te vragen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en geef het e-mailadres op dat is gekoppeld aan uw account en een verklaring dat u in Californië woont. We zorgen ervoor dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de site, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (e..B back-ups, enz.).


CCPA-privacybeleid

De California Code of Regulations definieert een “inwoner” als:

(1) elke persoon die zich in de staat Californië bevindt voor een ander doel dan tijdelijk of tijdelijk, en

(2) elke persoon met domicilie in de staat Californië die tijdelijk of tijdelijk buiten de staat Californië is

Alle andere personen worden gedefinieerd als “niet-ingezetenen”.

Als deze definitie van “inwoner” op u van toepassing is, moeten we voldoen aan bepaalde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke categorieën persoonlijke informatie verzamelen we?

In de afgelopen 12 (12) maanden hebben we de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

Categorie

Voorbeelden

Verzameld

A. Identificatoren

Contactgegevens zoals echte naam, alias, postadres, telefoonnummer of mobiel telefoonnummer, unieke persoonlijke identificatie, online-ID, internetprotocoladres, e-mailadres en accountnaam A. Identifikatoren

Nee

B. Categorieën van persoonlijke gegevens vermeld in het California Customer Records Statute

Naam, contactgegevens, opleiding, werk, arbeidsverleden en financiële informatie

Ja

C. Beschermde classificatiekenmerken onder Californische of federale wetgeving

Geslacht en geboortedatum

Nee

D. Commercial information

Transactie-informatie, aankoopgeschiedenis, financiële gegevens en betalingsinformatie

Nee

E. Biometrische informatie

Vingerafdrukken en toespraakessays

Nee

F. Internet of soortgelijke netwerkactiviteiten

Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, applicaties, systemen en advertenties

Nee

G. Geolocatiegegevens

Apparaat locatie

Nee

H. audio-, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie

Afbeeldingen en audio-, video- of oproepopnamen die zijn gemaakt in verband met onze zakelijke activiteiten

Nee

I. Beroeps- of werkgerelateerde informatie

Zakelijke contactgegevens om u te voorzien van ons bedrijfsniveau, onze functietitel, werkgeschiedenis en professionele kwalificaties wanneer u bij ons solliciteert

Nee

J. Educatieve informatie

Studentrecords en directory-informatie

Nee

K. Conclusies uit andere persoonsgegevens

Conclusies van de hierboven verzamelde persoonlijke gegevens om een profiel of samenvatting te maken, e.B. op de voorkeuren en kenmerken van een persoon

Nee

We kunnen ook andere persoonlijke informatie buiten deze categorieën verzamelen wanneer u persoonlijk, online of telefonisch of per post met ons communiceert in verband met de volgende personen:

 • Hulp krijgen via onze klantenondersteuningskanalen;
 • deelname aan klantonderzoeken of wedstrijden; En
 • De verlening van onze diensten vergemakkelijken en uw vragen beantwoorden.

Hoe gebruiken en delen we uw persoonlijke gegevens?

Raadpleeg dit privacybeleid voor meer informatie over onze praktijken voor het verzamelen en delen van gegevens.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@cbdeutrade.com of door te verwijzen naar de contactgegevens aan het einde van dit document.

Als u een geautoriseerde agent gebruikt om uw recht op opt-out uit te oefenen, kunnen we een verzoek afwijzen als de geautoriseerde agent geen bewijs levert dat het effectief namens u is geautoriseerd.

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze serviceproviders in overeenstemming met een schriftelijk contract tussen ons en een serviceprovider. Elke serviceprovider is een bedrijf met winstoogmerk dat de informatie namens ons verwerkt.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, e..B. voor intern onderzoek naar technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit geldt niet voor de “verkoop” van uw persoonsgegevens.

CBD EU Trade heeft de afgelopen 12 maanden geen persoonlijke gegevens bekendgemaakt of verkocht aan derden voor zakelijke of commerciële doeleinden. CBD EU Trade zal niet langer persoonlijke gegevens verkopen die eigendom zijn van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Recht op verwijdering van gegevens – verzoek om verwijdering

U kunt vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Als u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen wij uw verzoek respecteren en uw persoonlijke gegevens verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen waarin de wet voorziet, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening van zijn recht op vrijheid van meningsuiting door een andere consument. , onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting of verwerking die nodig kan zijn om ons te beschermen tegen illegale activiteiten.

Recht op informatie – verzoek om informatie

Afhankelijk van de omstandigheden heeft u het recht om te weten:

 • of we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken;
 • de categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen;
 • de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt;
 • of we uw persoonsgegevens aan derden verkopen;
 • de categorieën persoonsgegevens die we hebben verkocht of openbaar gemaakt voor zakelijke doeleinden;
 • de categorieën derden waaraan de persoonsgegevens zijn verkocht of openbaar gemaakt voor zakelijke doeleinden; En
 • voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke gegevens voor zakelijke of commerciële doeleinden.

Volgens de toepasselijke wetgeving zijn we niet verplicht om consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen die is geanonimiseerd als reactie op een consumentenverzoek, of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een consumentenverzoek te verifiëren.

Recht op non-discriminatie bij de uitoefening van de gegevensbeschermingsrechten van een consument

We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

Verificatie proces

Na ontvangst van uw verzoek, moeten we uw identiteit verifiëren om te bepalen dat u dezelfde persoon bent waarvan we de informatie in ons systeem hebben. Deze verificatie-inspanningen vereisen dat we u vragen om informatie te verstrekken, zodat we deze kunnen matchen met de informatie die u eerder aan ons hebt verstrekt. Afhankelijk van het type verzoek dat u indient, kunnen we u bijvoorbeeld vragen om bepaalde informatie te verstrekken, zodat we de informatie die u verstrekt, kunnen afstemmen op de informatie die we al hebben opgeslagen, of we kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (bijv. .B telefoon of e-mail) die u eerder aan ons heeft verstrekt. We kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken, afhankelijk van de omstandigheden.

We gebruiken de persoonlijke informatie die in uw verzoek wordt verstrekt, alleen om uw identiteit of autoriteit te verifiëren om het verzoek te doen. We zullen zoveel mogelijk vermijden om aanvullende informatie van u te vragen met het oog op verificatie. Als we uw identiteit echter niet kunnen verifiëren op basis van de informatie die we al beheren, kunnen we u vragen om aanvullende informatie te verstrekken met het oog op het verifiëren van uw identiteit, evenals voor veiligheids- of fraudepreventie doeleinden. We zullen deze aanvullende informatie verwijderen zodra we de verificatie door u hebben voltooid.

Andere gegevensbeschermingsrechten

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • U kunt verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of niet langer relevant zijn, of om de verwerking van de gegevens te beperken
 • U kunt een gemachtigde agent aanwijzen om namens u een aanvraag in te dienen onder de CCPA. We kunnen een verzoek afwijzen van een gemachtigde vertegenwoordiger die geen bewijs levert dat hij effectief namens u kan optreden in overeenstemming met de CCPA.
 • U kunt een verzoek indienen om u af te melden voor de toekomstige wederverkoopverplichting van uw persoonsgegevens aan derden. Na ontvangst van een opt-out-aanvraag, zullen we op verzoek zo snel mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen 15 dagen na de datum van aanvraag.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@cbdeutrade.com of door te verwijzen naar de contactgegevens aan het einde van dit document. Heeft u een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan horen wij dat graag van u.

10. UPDATEN WE DEZE KENNISGEVING?

Kortom, ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te voldoen aan de relevante wetten.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum, en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze beschikbaar is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

11. HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen naar info@cbdeutrade.com of per post naar:

CBD EU Trade
Postbus 593
5700AN, Helmond
Nederland

12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de wetten van uw land heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die u van u verzamelt, deze te wijzigen of te verwijderen. Om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, gaat u naar: info@cbdeutrade.com. We reageren binnen 30 dagen op uw verzoek.